داروخانه دکتر فنایی

 
/directory/erfangrouporg/editor/banner-0654.jpg
داروخانه دکتر فنایی
 

داروخانه‌های دکتر فنایی، کلیه داروها و لوازم مصرفی پزشکی مورد نیاز بیماران را مطابق با مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه نموده و پس از کنترل نسخ بیماران توسط داروسازان مقیم، داروهای مورد نیاز در اسرع وقت به بخش‌های بیمارستانی ها و بیماران تحویل داده می‌شود.

همچنین در این بخش، پاسخگویی و راهنمایی کادر درمان و مراجعین در خصوص داروهای موجود در دارونامه رسمی ایران صورت گرفته و در صورت نیاز به داروهای کمیاب نیز داروخانه اقدام به تهیه آن جهت کلیه بیماران خواهد نمود.
 
/directory/erfangrouporg/editor/nia04.jpg
 1. عرضه داروهای تخصصی و کمیاب
 2. تایید نسخ داروئی
 3. محصولات ارتوپدی
 4. انواع مکملهای رژیمی، غذائی، گیاهی و لاغری مورد تأیید وزارت بهداشت  
 5. ارائه محصولات مراقبت از پوست، مو، ناخن و زیبائی  
 6. ساخت نسخ ترکیبی پوست و مو با مواد اولیه با کیفیت بالا و مورد تأیید وزارت بهداشت
 7. مشاوره رایگان پوست و مو

داروسازی در داروخانه
داروساز که ارائه ی خدمات دارویی را در قالب تامین، حفظ و ارتقاء سلامتی جامعه می بیند و خدمات دارویی را در هر سه سطح پیشگیری ارائه می‌نماید.

داروساز، بیمار و بیماری را در قالب سطوح سه گانه ی پیشگیری سطح یک (بهداشت)، پیشگیری سطح دوم (تشخیص و درمان) و پیشگیری سطح سوم (توانبخشی و ناتوانی) مطالعه می کند و عوامل موثربر سلامت فرد و جامعه را با مشارکت دیگران می شناسد.

/directory/erfangrouporg/editor/nia05.jpg
/directory/erfangrouporg/editor/er03.jpg

وظایف دکتر داروساز در داروخانه بیمارستان

 • بررسی قانونی، علمی و اخلاقی نسخه
 • تهیه ی شرح حال و تشکیل پرونده ی دارویی برای بیماران بستری و پیگیری مداوم امر دارو درمانی
 • اطمینان از ایمنی، کیفیت و کارآیی داروهایی که تجویز شده اند.
 • ارائه ی اطلاعات به گروه درمانی در زمینه های مورد نیاز
 • ارتباط و مشاوره با پزشکان و دیگر اعضای گروه درمانی
 • ساخت و بسته بندی مناسب داروهای ترکیبی و جالینوسی
 • ارائه ی اطلاعات و توصیه های دارویی به بیماران در زمان ترخیص از بیمارستان
 • تهیه، نگهداری و عرضه ی فرآورده های بیوتکنولوژی و بیولوژیک در شرایط مناسب
 • مشارکت در مطالعات اپیدمیولوژی
 • مشارکت در تهیه ی فرمولاری بیمارستان
 • عرضه ی لوازم و تجهیزات بهداشتی، پزشکی و ارائه ی اطلاعات و راهنمایی های لازم
 • مدیریت و اقتصاد دارو درمانی
 • مشارکت در برنامه های آموزش حرفه ای و اجتماعی
 • ارائه ی اطلاعات در مورد تهیه، نگهداری، عرضه و مصرف داروهای پرتوزا
 • تهیه ی داروهای تک دوزی و فرآورده های دارویی مورد نیاز بخش های بیمارستان
 • تهیه ی فرآورده های سترون تزریقی و غیر تزریقی در موارد نیاز
 • تشکیل کمیته ی دارو درمان در بیمارستان
 • شرکت فعال در کمیته های دارو درمانی بخش های مختلف بیمارستان
 • نظارت بر نحوه ی توزیع و مصرف دارو در بیمارستان
 • ارائه ی اطلاعات سم شناسی و مسمومیت ها
 • سنجش و تعیین سطح درمانی داروها   (TDM)
 • مشارکت در برنامه ریزی و اجرای تحقیقات بالینی داروها، تهیه و نگهداری داروهای لازم
 • مشارکت در جمع آوری و بررسی گزارشات عوارض