اعضای موسس گروه بیمارستانی عرفان

/directory/erfangrouporg/editor/pic04.jpg  دکترای تخصصی فارماکولوژی  مدیرعامل
بیمارستان عرفان و رئیس هیئت مدیره بیمارستان عرفان نیایش

 

دانشیار گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی/ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 دکترای افتخاری مدیریت استراتژیک از دانشگاه نیویورک

 • رئیس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۶
 • رئیس دوره شبانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • عضو بورد تخصصی داروسازی بالینی در وزارت بهداشت
 • مشاور معاون پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
   
 
/directory/erfangrouporg/editor/pic06.jpg متخصص گوش، گلو، بینی
رئیس هیئت مدیره بیمارستان عرفان و نایب رئیس هیئت مدیره بیمارستان عرفان نیایش
 • عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال 1371
 • معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال 71 تا 76
 • دادستان انتظامی سازمان نظام پزشکی تهران از سال 84
 • معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی
/directory/erfangrouporg/editor/pic07.jpg
دارای تخصص کودکان و نوزادان
نایب رئیس هیات مدیره بیمارستان عرفان و مدیر عامل بیمارستان عرفان نیایش 
 • فلوشیپ نوزادان، بخش نوزادان و NICU، بیمارستان میلاد، تهران، ایران (1386 1384)
 • تخصص کودکان و نوزادان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران (1371 1368)
 • دکترای پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران (1368 1361)

 

/directory/erfangrouporg/editor/pic09.jpg متخصص بیماری‌های کودکان
عضو هیات مدیره بیمارستان عرفان نیایش
 • رتبه علمی: استاد قطعی پایه 22
 • استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 84 تا کنون
 • شماره اسکوپوس: Scopus Author ID: 6603278215
 • شماره ارکید: ORCID ID: 0000-0001-9398-5838
/directory/erfangrouporg/editor/pic08.jpg
متخصص بیهوشی
عضو هیات بیمارستان عرفان
 • پزشکی عمومی: دانشگاه علوم پزشکی شیراز - شهرستان شیراز ایران 1360-1352
 • تخصص: بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1364-1361
 • دوره بیهوشی جراحی قلب از دانشگاه ایلی نویز آمریکا شیکاگو 1371-1370
 • تاییدیه امتحان بین المللی ECFMG در سال 1981
 • استادیار گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
/directory/erfangrouporg/editor/pic10.jpg

فوق تخصص نفرولوژی
عضو هیئت مدیره بیمارستان عرفان و مسئول فنی بیمارستان عرفان

 •  تخصص : داخلی
 •  فوق تخصص : بیماری های کلیه بزرگسالان (نفرولوژی بزرگسالان)
/directory/erfangrouporg/editor/pic11.jpg متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد
عضو هیئت مدیره بیمارستان عرفان نیایش و مسئول فنی بیمارستان عرفان نیایش


 
/directory/erfangrouporg/editor/pic12.jpg  مدیرعامل گروه خدمات درمانی عرفان سلامت