دکتر سید غلامرضا فنایی

 
/directory/erfangrouporg/editor/fr08.jpg

دکتر غلامرضا فنایی . موسس گروه بیمارستانی عرفان
دکترای تخصصی فارماکولوژی
دانشیار گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی/ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 • رئیس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۶
 • رئیس دوره شبانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • عضو بورد تخصصی داروسازی بالینی در وزارت بهداشت
 • مشاور معاون پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 1. عضو کمیسیون قانونی ساخت و ورود دارو در وزارت بهداشت به مدت ۱۲ سال
 2. عضو شورای عالی مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و ملکولی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 3. سردبیر مجله دارو و درمان به مدت ۱۲ سال با تیراژ ۲۵۰۰۰ نسخه در ماه
 4. عضو هیات تحریریه نشریه پژوهنده از سال 1375 تا کنون
 5. عضو هیات مدیره انجمن گردشگری سلامت ایران
 6. برگزاری ده ها کنگره، سمینار و دوره های بازآموزی برای هزاران پزشک داروساز و دندانپزشک در سراسر کشور
 7. مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت گروه پزشکی عرفان غرب (بیمارستان عرفان)
 8. رئیس هیات مدیره شرکت بیمارستان پزشکان (بیمارستان عرفان نیایش)
 9. اجرای پروژ ساختمانی و راه اندازی بیمارستان عرفان
 10. اجرای پروژ ساختمانی و راه اندازی بیمارستان عرفان نیایش
 11. اجرای پروژ ساختمانی، راه اندازی، عضویت در هیات مدیره و ریاست بیمارستان بهمن
 12. اجرای پروژه ساختمانی و راه اندازی ساختمان پزشکان عرفان
 13. عضو هیئت مدیره شرکت سپید دندان میلاد
 14. اداره دندانپزشکی بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلاد به مدت ۴ سال
 15. رئیس هیات مدیره شرکت صباداروی میلاد
 16. راه اندازی و اداره داروخانه بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلاد به عنوان منحصر بفردترین داروخانه کشور از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵
 17. مؤسس داروخانه خصوصی فاطیما در خیابان شریعتی تهران
 18. اداره داروخانه های کلیه بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 19. راه اندازی و اداره داروخانه بیمارستان صدر (به آفرین) از سال ۱۳۷۴ تاکنون
 20. اداره داروخانه بیمارستان هاشمیهنژاد از سال ۱۳۸۳ به مدت 5 سال
 21. اداره داروخانه بیمارستان ۱۵ خرداد
 22. اداره داروخانه بیمارستان مفید
 23. اداره داروخانه بیمارستان تهران
/directory/erfangrouporg/editor/fr03.jpg

کسب دکترای افتخاری مدیریت استراتژیک از دانشگاه نیویورک

 • دریافت نشان لیاقت لژیون آفیسر از اتحادیه اروپا
 • دریافت نشان مدیریت کاماندور از کشور بلژیک
 • دریافت نشان مدیریت نوآوری از کشور سوئیس
 • دریافت تندیس کارآفرین برتر آسیا از کشور انگلستان
 • دریافت تندیس مدیر شایسته ملی و عضویت در مجمع چهره های ماندگار ایران
 • کسب نشان مسئولیت پذیری اجتماعی در کنفرانس ملی برند پایدار