سند راهبردی عرفان


چشم انداز (1410)
• احراز رتبه اول در بین بیمارستان های خاورمیانه
• کسب جایگاه شایسته در بین 1000 شرکت برتر جهان


بیانیه ماموریت
گروه بیمارستانی عرفان با اتکا به سرمایه انسانی کارآمد، متخصص و خلاق و نیز فرهنگ و ارزش های بنیادین غنی عرفان، با در نظر گرفتن نیاز های حال و آتی ذینفعان ضمن تاکید بر بیمارستان داری سبز و مسئولیت های اجتماعی خود برای کلیه ذینفعان به ویژه سهامداران و بیماران خلق ارزش می نماید.
بیمارستان عرفان مجموعه ای از پزشکان، پرستاران و پرسنل مجرب و متعهد می باشد که به منظور ارائه خدمات درمانی و مراقبتی با بالاترین کیفیت منطبق با استانداردهای اعتباربخشی ملی و بین المللی به منظور حفظ ایمنی و کرامت انسانی بیماران و مددجویان همت و تلاش می نمایند.
گروه بیمارستانی عرفان از شعار" تلاش برای سلامت بهتر " عبور کرده و به باور " قلب سلامت، خدمت به همگان است  " عینیت می بخشد و تلاش می کند ضمن توسعه پایدار بیمارستان در ابعاد ملی و بین المللی، در رشد و شکوفایی اقتصاد درمان کشور مشارکت شایسته و موثری داشته باشد.


اهداف کلان
1. حضور و کسب جایگاه مناسب در نظام سلامت بین المللی
2. کسب رتبه نخست سهم  بیمارستان خصوصی در کل سیستم سلامت کشور
3. افزایش درآمد
4. ارتقا ارزش افزوده برای سهامداران و سایر ذینفعان


راهبردهای کلان عرفان
1. توسعه مستمر سرمایه انسانی و استقرار و بهبود نظام جامع سلامت
2. استقرار نظام های جامع مدیریت دانش، توسعه تحقیقات درمانی، ریسک و سرمایه‏گذاری در حوزه اقتصاد درمان و بهبود مستمر آن ها
3. افزایش سهم بازار و حضور گسترده‏تر در بازارهای داخلی و ورود موثر به بازارهای بین المللی
4. تنوع بخشی در ساختار درآمدی درمان
5. ارایه خدمات و سرویس های درمانی مدرن و نوآورانه مبتنی بر فن‏آوری های نوین


ارزش های بنیادین عرفان
 • جلب رضایت خالق متعال از طریق کسب رضایت مخلوق
 • نهادینه کردن ارزش های انسانی و معنوی
 • کسب نتیجه مطلوب از عملکردها
 • رعایت اصول اخلاق پزشکی و منشور حقوق بیماران و کارکنان
 • توسعه فرهنگ مشارکت جامعه در جهت ارتقای سلامت
 • رعایت عدالت و پرهیز از تبعیض
 • احترام به ارزش‌های دینی، عقیدتی و قومی بیماران و کارکنان
 • باور به سرمایه انسانی به عنوان مهمترین سرمایه بیمارستان
 • تعهد به اصول اخلاقی و اعتقادی
 • تلاش در جهت جلب رضایت بیماران
 • پایبندی به کیفیت در مسیر اعتباربخشی به مرکز درمانی، طبق استانداردهای ملی و بین‌المللی
 • پیشرو بودن در فناوری‌های نوین پزشکی
 • صداقت، درستکاری و رازداری
 • عشق و وفاداری به عرفان
 • وجدان کاری و پاسخگویی
 • مسئولیت پذیری اجتماعی
 • تکریم ارباب رجوع
 • نظم و انضباط
 • راهگشایی و حل مبتکرانه مشکلات
 • تعادل بین کار و زندگی
 • باور به همدلی، کار گروهی و مشارکت
 • تعهد به تعالی در تمامی شئون سازمان
 • قانون مداری و رعایت استانداردهای ملی و بین المللی
 • توانمندسازی و ارتقای سطح دانش سازمانی با استفاده از دانش روز بین المللی