درباره ما

/directory/erfangrouporg/editor/pic01.jpg
عرفان، یک بنگاه درمانی-اقتصادی ایرانی است که به همراه ۲بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی، ۱ساختمان پزشکان و ۱بیمارستان مجازی و ۲ داروخانه زیر مجموعه خود، تحت عنوان “گروه بیمارستانی عرفان” در زمینه سلامت و خدمات درمانی، همچنین اجرای پروژه‌هاى توسعه بیمارستانی، به صورت پیمانکار اجرایی کلید در دست (EPC) و سرمایه‌گذاری خصوصی (IPP) در سطح ایران و آسیای غرب فعالیت می‌کند.

گروه بیمارستای عرفان از آغاز تأسیس در سال ۱۳۹۰، اجرای نزدیک به ۴ پروژه درمانی به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد یورو را در کارنامه خود ثبت نموده است. علاوه بر آن، ۴۰ بخش درمانی  و ۲۸۰نوع خدمات درمانی را عرضه می‌کند.

شکل‌گیری گروه عرفان، با تأسیس «شرکت خدمات درمانی عرفان » یا به اختصار «عرفان سلامت» در ۷مهرماه سال ۱۳۹۷خورشیدی و توسط سهامداران گروه بیمارستان‌های عرفان و عرفان نیایش آغاز می‌شود. پیش از تأسیس شرکت عرفان سلامت، تمامی امور اجرایی پروژه‌های درمانی، توسط پزشکان پرویلج انجام می‌شد. هدف اصلی از تأسیس این شرکت، در ابتدا ارائه خدمات پرستاری در منزل به صورت کلید در دست بود.