حامی صلح و سلامت جهانی

 
/directory/erfangrouporg/editor/ban0224.jpg
در اولین رویداد استارپ آپی که با محوریت صلح در هتل بزرگ تهران برگزار شد دکتر سید غلامرضا فنایی رئیس گروه بیمارستانی عرفان از سوی دبیرخانه برگزاری این رویداد به عنوان حامی صلح و سلامت برگزیده شدند.

دکتر سید غلامرضا فنایی ضمن خشنودی از حضور در این رویداد بزرگ اذعان داشتند که اجتماع دانشجویان در حوزه استارت آپی خصوصا با محوریت صلح و سلامت باعث شکوفایی اقتصاد درمان میشود. ایشان اشاره داشتند که مرکز مطالعات گروه بیمارستانی عرفان هم راستا با این فعالیت‌های صلح طلبانه، خصوصا در حوزه سلامت و توریسم درمان با تمام دانشجویان نخبه و صاحب ایده همکاری و ایشان در راستای توسعه طرح هایشان تشویق می‌نماید.
/directory/erfangrouporg/editor/photo_2019-03-11_11-20-33.jpg /directory/erfangrouporg/editor/photo_2019-03-11_11-29-36.jpg